Contact

Email: info@christelijkmannenkoor-drenthe.nl

Dirigent:

Jan Boheur
Ronerbrink 55
7812 LV Emmen tel:0591-618 205

Bestuur:

Voorzitter :
Koos Lammers
Toermalijndreef 106
7828 AS Emmen tel:0591-551 295

Secretaris:
Hans Vijlbrief
Zilverzand 18
7833 LD Nieuw Amsterdam tel: 0591-551 402

Penningmeester:
Albert Fransen
Roessinghstraat 9
7815 JS Emmen tel: 0591-630434

Contactpersoon/PR en algemeen adjunct:
Johan Lanting
Burgemeester Tijmesstraat 5
7822 ED Emmen tel: 0591-612058
Email: info@christelijkmannenkoor-drenthe.nl

Algemeen lid en bibliothecaris:
Jans Katerberg
Rietlandenstraat 9
7825 TS Emmen tel:0591-631479